Odpady po farbach proszkowych – odbiór, utylizacja, recykling

Ta metoda malowania uważana jest za jeden z bardziej ekologicznych sposobów pokrywania powierzchni metalowych kolorową powłoką. Wśród ich zalet wymienia się przede wszystkim dużą trwałość i odporność na działanie różnych czynników atmosferycznych. Wiąże się to z brakiem konieczności częstego powtarzania procesu lakierowania, a przez – to z mniejszym zużyciem surowców. W trakcie malowania proszkowego nie korzysta się też z rozpuszczalników, ponieważ tego rodzaju farby ich nie wymagają. Nie oznacza to jednak, że podczas lakierowania nie powstają żadne odpady.

 

Ponowne wykorzystanie resztek czy całkowite się ich pozbycie?

W trakcie malowania nie wszystkie drobinki barwnika trafiają na lakierowany obiekt – wiele z nich spada na ziemię. Czasami można użyć ich do nałożenia kolejnej warstwy, innym razem nie będą nadawać się do ponownego wykorzystania w taki sposób. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest powierzenie utylizacji i recyklingu odpadów po farbach proszkowych specjalizującym się w tym firmom zewnętrznym. Resztki nie powinny być zmieszane z metalami ciężkimi i pyłami po obróbce aluminium. Najlepiej umieścić je w workach typu big bag albo w pudełku po farbie – zwykle znajdują się na nim informacja na temat poprawnej ich utylizacji.

 

Recykling i utylizacja – co dzieje się z resztkami po malowaniu?

Odpady po farbach proszkowych nadają się do recyklingu. Po ponownym przetworzeniu najczęściej wykorzystuje się je w branży motoryzacyjnej, głównie do produkcji elementów akustycznych, jak maty wyciszające. Na mniejszą skalę używa się ich również w innych gałęziach przemysłu. Jednym z nowszych sposobów na ponowne użycie odpadów po farbach proszkowych jest spalanie ich w specjalnie wybudowanym w tym celu piecu i uzyskiwanie w ten sposób energii cieplnej do różnych procesów wysokotemperaturowych. Za tym pomysłem stoją naukowcy z Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF z Magdeburga. Rezultatem jest nie tylko utylizacja odpadów po malowaniu, lecz także minimalizacja kosztów – dzięki spalaniu resztek po lakierowaniu proszkowym można zaoszczędzić na kosztach i zużyciu gazu ziemnego. Mówi się o zaoszczędzeniu nawet 25% tego paliwa.

0
Feed